Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond.

Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in  Belgische scholen met de meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen. 

Waarom lesgeven met Teach for Belgium?

Netwerk

Je maakt deel uit van een dynamisch netwerk van geëngageerde mensen die zich inzetten voor kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen.

Vorming

Door je aan te sluiten bij Teach for Belgium volg je in de zomer een intensieve vorming van 5 weken waarin je voorbereid wordt op je lesopdracht.

Werkgelegenheid

Na je vorming heb je minimaal twee jaar een plaats op een school om les te geven, en ontvang je een salaris als leerkracht vanaf de eerste dag voor de klas.

Ondersteuning

Je wordt gedurende je twee eerste schooljaren intensief gevormd en ondersteund. Dit dankzij 6 vormingsdagen per jaar en individuele ondersteuning van een tutor die je minstens één keer per maand in de klas komt observeren.

Wil je ons steunen?

Vind jij ook dat iedereen in België gelijke onderwijskansen moet hebben?

Dat het onaanvaardbaar is dat de slaagkansen van een leerling nog steeds afhankelijk zijn van zijn socio-economische achtergrond?

Dat we, om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, absoluut moeten investeren in het onderwijs van toekomstige generaties?

Laat ons dan actie ondernemen en samenwerken voor positieve verandering

Ik doe een gift

Dankzij mijn gift kan Teach for Belgium zijn missie voortzetten en zich inzetten voor kwalitatief onderwijs voor alle jongeren.

Lees meer op onze blog

Schooltraject De Kleine Wereldburger

Het creëren van diverse en inclusieve leraarskamers vraagt inspanningen van iedereen, niet in het minst van schoolleiders. Binnen het project Diverse Leraarskamer wilden we dan ook scholen, die rond dit thema wilden werken, de kans geven zich te laten ondersteunen via procesbegeleiding. Schoolmaker Zouhra Naeme nam deze begeleiding op zich vanuit meer dan twintig jaar professionele ervaring rond het thema diversiteit; zij was onder andere diversiteitscoördinator bij stad Gent en het stedelijk onderwijs in Antwerpen.

Lees verder »