Waarom Teach for Belgium?

Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond.

Enkele Cijfers

0 jaar
Op 15 jarige leeftijd heeft een kansrijke leerling gemiddeld 3 leerjaren voorsprong op een kansarme leerling.

(Bron : PISA 2018)
0 %

is het percentage 15-jarigen dat minstens 1 keer een schooljaar heeft gedubbeld. Dit is het hoogste percentage van alle OESO-landen.

(Bron : PISA 2018)

0 %

44% van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat het onderwijs na 5 jaar.

(Bron: Vlaams Departement Onderwijs en Vorming, 2018)

Dit kan anders !

Onze missie: Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen. In samenwerking met haar netwerk van alumni en onderwijspartners, verzamelt en verspreidt de organisatie (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als leerkrachten.

Sinds 2013 zijn er...

133.000 leerlingen

bereikt door toegewijde Teach-leerkrachten.

394 leerkrachten

die van Teach for Belgium opleiding en ondersteuning hebben gekregen.

150 scholen

waarmee Teach for Belgium samenwerkt.

In de pers

Wie zijn we?

HET TEAM

TEACH FOR ALL

Teach for Belgium maakt, net als een vijftigtal andere partnerlanden, deel uit van het Teach for All-netwerk.

Dit geeft ons de kans goede praktijken voor leerkrachten, leerlingen en onderwijsactoren uit te wisselen met partners over de hele wereld.

 

wil jij ook bijdragen aan meer onderwijsgelijkheid?