Het is ongelofelijk
om iemand te hebben
die in ons gelooft
en ons zo stimuleert om ervoor te gaan.

Laten we in actie komen en samen werken aan een positieve verandering!

Vind jij ook dat vandaag, in België, elke leerling kwalitatief onderwijs verdient?

Dat het ontoelaatbaar is dat het succes van een leerling nog steeds afhangt van zijn sociaal-economische achtergrond?

Dat we, om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden, absoluut moeten investeren in het onderwijs van de toekomstige generaties?

Dankzij mijn gift kan Teach for Belgium zijn missie realiseren en zich inzetten voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle jongeren.

Partnerorganisaties

Onderwijsongelijkheid heeft vele oorzaken. Om de dingen in beweging te krijgen, werken we samen met de verschillende stakeholders in het onderwijslandschap (koepels, scholen, ministeries, universiteiten, hogescholen, …).

Ik wil iemand van het team ontmoeten om een mogelijke samenwerking te bespreken.

Ik werf een Teach for Belgium leerkracht aan

Elk jaar zoeken veel scholen een leerkracht wiskunde, wetenschappen of talen. U ook?

Private en publieke financiële partners

« Waarom zou u het project Teach for Belgium steunen? »

Omdat de resultaten er zijn! De impact van het Teach for Belgium-programma is indrukwekkend als men kijkt naar het aantal leerkrachten, leerlingen en deelnemende scholen. De impact van het programma is dan ook onbetwistbaar wat betreft schoolresultaten van leerlingen en de versterking van het lerarenberoep. Wat ook interessant is aan het programma, is dat je op lange termijn systemische impact kan vaststellen.
Uittreksel van een uitwisseling met Benoit Loore
Directeur van het Baillet Latour Fonds.

Onze organisatie wil een teamlid ontmoeten om een mogelijke samenwerking te bespreken.