De missie van Teach for Belgium

De socio-economische achtergrond van een leerling in België heeft nog steeds een te grote impact op zijn of haar schoolloopbaan. Teach for Belgium zet zich in om ervoor te zorgen dat elke leerling écht toegang heeft tot kwaliteitsvol onderwijs.

Goed ondersteunde en gemotiveerde leerkrachten spelen hierin een essentiële rol. Bovendien kunnen we enkel veranderingen teweegbrengen door samen te werken met alle actoren in het onderwijssysteem.

Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt daarom geëngageerde mensen die een positieve invloed willen hebben op de samenleving en willen bijdragen aan kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle jongeren.

Secundaire School Traject

Een tweejarig leiderschapsontwikkelingsprogramma waarin je voltijds aan de slag gaat als leerkracht Wetenschappen, Wiskunde of Nederlands (en Engels) in secundaire scholen met veel kansarme jongeren in grootstedelijke context in Brussel of Antwerpen. Teach for Belgium voorziet een initiële zomeropleiding, continue ondersteuning én plaatsing in één van onze partnerscholen gedurende het tweejarig programma.

Lagere School Traject

NIEUW

Een tweejarig leiderschapsontwikkelingsprogramma waarmee je een verschil kan maken voor kwetsbare kinderen in hun vroege schoolcarrière. Deze fast-track naar het onderwijs zorgt ervoor dat je na een zomeropleiding meteen aan de slag kan als leerkracht én dat je op het einde van de 2 jaar een bachelordiploma lager onderwijs op zak hebt. Dit alles terwijl je continu gecoacht en gevormd wordt en deel uitmaakt van een community van gelijkgestemden.

Alumni-getuigenissen

Margaux-Caeymaex

Margaux Caeymaex
Cohorte 2016-2018

« Met Teach for Belgium kon ik mijn twee passies combineren: onderwijs en sociale bewogenheid, terwijl ik bleef leren en mezelf uitdagen. Teach heeft mijn ambitie om impact te maken in de klas sterk verhoogd door alle concrete en creatieve tools die ons zijn aangereikt. Het is een constante en opwindende training! »

Capture-décran-2020-11-27-à-18.21.21

Soufiane Amzur
Cohorte 2015-2017

« Teach for Belgium stelde me in staat om op de best mogelijke manier in het onderwijs te stappen: bewustmaking van het onderwijssysteem in België en van de ongelijkheden die ik er zou aantreffen, toegang tot tools en ervaringen en vooral een netwerk van mensen die gemotiveerd zijn elkaar te helpen en hun schoolomgeving positief te beïnvloeden. » 

Capture-décran-2020-11-27-à-18.22.26

Ange-Raïssa Uzanziga
Cohorte 2014-2016

« Door les te geven ben ik de wereld tegengekomen en mezelf. Concepten zoals burgerschap, armoede, sociale mobiliteit, inclusie en stedelijkheid werden in de klas concreet en tastbaar. Elke dag opnieuw. Vandaag voel ik me als politieke activiste en kabinetsmedewerker legitiem omdat ik een gezicht kan plakken op beleidskeuzes, dankzij mijn ervaring in de klas. » 

Meer weten?

Infosessie

Ik wil meer te weten komen over het programma van Teach for Belgium.

Programma brochure

Ik wil meer te weten komen over de vorming en ondersteuning.

Afterwork

Ik ken het programma en wil graag in gesprek gaan met de deelnemers over hun ervaringen.

Hoe verloopt het selectieproces?

Ik check of ik in aamerking kom

Bekijk onze deelnamevereisten om te bevestigen dat je aan het programma kan deelnemen.

Ik vul het registratieformulier in

Eens zeker dat je in aanmerking komt, vul dan het registratieformulier in.

Ik vul mijn kandidatuur in

Na het invullen van het registratieformulier ontvang je van ons een kandidatuur om in te vullen en terug te sturen

Ik neem deel aan een telefonisch gesprek

Nadat uw dossier is ingevuld en gevalideerd door ons team, wordt u uitgenodigd voor een telefonisch gesprek (met een taaltest voor de taalleerkrachten kandidaten).

Ik neem deel aan een selectiedag

In het geval het gesprek overtuigend is, zal u een uitnodiging ontvangen voor een selectiedag.

Wil u ons op een andere manier steunen?