Teach for Belgium in samenwerking met schooldirecties

Onze partnerscholen spelen een cruciale rol in de werking van Teach for Belgium. Zij bieden immers de mogelijkheid aan deelnemers om hun engagement om te zetten in concrete impactvolle praktijken in de klas en bredere schoolomgeving. Teach for Belgium beoogt dan ook duurzame partnerschappen met scholen waarin beide partijen elkaar versterken in hun gemeenschappelijke doelen.

Wat kunnen wij u bieden?

U hebt de mogelijkheid om gemotiveerde en opgeleide leerkrachten wiskunde, wetenschappen en Nederlands aan te nemen.

Samen bekijken hoe we op basis van de noden in uw school wat betreft gezochte profielen, vakken en uurrooster, kandidaten kunnen voorstellen. U kan interessante kandidaten uitnodigen voor een gesprek en al dan niet beslissen de kandidaat aan te werven voor een lesopdracht in uw school.  Het is dus uw inrichtende macht of andere bevoegde persoon of instantie die de kandidaat al dan niet aanwerft, u tekent geen enkel contract met Teach for Belgium.

U maakt deel uit van een (inter)nationaal netwerk van geëngageerde actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem.

De school wordt opgenomen in een sterk (inter)nationaal netwerk van actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem. Als partnerschool van Teach for Belgium heeft u ook de mogelijkheid tot actieve deelname aan conferenties, lerende netwerken, panels en internationale projecten. 

GETUIGENISSEN

Teach for Belgium biedt een sterke aanvulling op de aanvangsbegeleiding voorzien in het secundair onderwijs.

Chantal Van Hove, directrice van het Stedelijk Lyceum Pestalozzi

Teach for Belgium heeft ook voor de scholen zelf (directies, coördinatoren, …) een interessant aanbod aan activiteiten.

Ann Paeschuyzen, directrice van het Scheppersinstituut Antwerpen

Aan welke voorwaarden dient een partnerschool te voldoen?

De visie van de school strookt met de visie, missie en waarden van Teach for Belgium.


U wilt in samenwerking met verschillende actoren zich inzetten zodat elke leerling gelijke slaagkansen krijgt, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond.

De school heeft een groot aandeel (kans)arme jongeren in haar leerlingenpopulatie.

De selectie van de Vlaamse scholen is gebaseerd op de Onderwijs Kansarmoede Indicator (OKI). Aan de hand van een OKI-coëfficiënt, berekend voor elke Vlaamse secundaire school, richt Teach for Belgium zich op die manier op de 25% scholen met het grootste aandeel sociaaleconomisch kwetsbare jongeren in hun leerlingenpopulatie.

De school is bereid om gedurende minstens 2 schooljaren een leerkracht aan te werven die door Teach for Belgium ondersteund wordt, ook al heeft hij/zij (nog) niet de vereiste bekwaamheidsbewijzen. .

Meer dan 80% van de deelnemers aan het Teach for Belgium programma behaalt een bewijs pedagogische bekwaamheid aan het einde van het 2-jarige programma.

Sinds 2013

Sinds 2013, hebben 128 scholen samengewerkt met Teach for Belgium.

Deze scholen bestaan uit alle koepels binnen de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap. We zijn vooral actief in Brussel, maar werken ook samen met scholen over het hele Belgische grondgebied.

Ontdek een aantal van onze partnerscholen

Meer weten?

Bijkomende informatie

Ik wil meer weten over het programma van Teach for Belgium.

Schoolbrochure

Ik wil meer details over de inhoud van het vormings- en ondersteuningsprogramma

Ik maak kennis met deelnemers en projecten via getuigenissen op de blog.