Teach for Belgium in samenwerking met schooldirecties

Onze partnerscholen spelen een cruciale rol in de werking van Teach for Belgium. Zij bieden immers de mogelijkheid aan deelnemers om hun engagement om te zetten in concrete impactvolle praktijken in de klas en bredere schoolomgeving. Teach for Belgium beoogt dan ook duurzame partnerschappen met scholen waarin beide partijen elkaar versterken in hun gemeenschappelijke doelen.

WAT KAN DE SCHOOL VERWACHTEN?

De mogelijkheid om gemotiveerde en sterk getrainde leerkrachten wiskunde, wetenschappen, Nederlands en Frans op te nemen in het schoolteam.

Samen bekijken hoe we op basis van de noden in uw school wat betreft gezochte profielen, vakken en uurroosters kandidaten kunnen voorstellen. U kan interessante kandidaten uitnodigen voor een gesprek en al dan niet beslissen de kandidaat aan te werven voor een lesopdracht in uw school.  Het is dus uw inrichtende macht of andere bevoegde persoon of instantie die de kandidaat al dan niet aanwerft, U gaat een morele samenwerkingsovereenkomst aan met Teach for Belgium die van te voren met uw contactpersoon doorgenomen wordt.

De school maakt deel uit van een (inter)nationaal netwerk van geëngageerde actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem.

De school wordt opgenomen in een sterk (inter)nationaal netwerk van actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem. Als partnerschool van Teach for Belgium heeft u ook de mogelijkheid tot actieve deelname aan conferenties, lerende netwerken, panels en internationale projecten. 

GETUIGENISSEN

Teach for Belgium is een professionele en goedgeorganiseerde organisatie die zich inzet om sterke, breeddenkende en enthouasiaste leerkrachten te vormen.

Jasmina Gyselinck, coördinator OKAN, Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck

Ik vind het enorm verrijkend met Teach for Belgium samen te werken en merk ook echt dat de Teach for Belgium- leerkrachten ontzettend goed voorbereid zijn op de 3 belangrijkste aspecten op onze school: didactiek, curriculum en klasmanagement. En dit op een heel warme en begeleidende manier.

Christine Hannes, directeur Spectrumschool Deurne

WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE PARTNERSCHOOL?

De visie van de school strookt met de visie, missie en waarden van Teach for Belgium.


U wilt in samenwerking met verschillende actoren zich inzetten zodat elke leerling gelijke slaagkansen krijgt, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond.

De school heeft een groot aandeel (kans)arme jongeren in haar leerlingenpopulatie.

De selectie van de Vlaamse scholen is gebaseerd op de Onderwijs Kansarmoede Indicator (OKI). Aan de hand van een OKI-coëfficiënt, berekend voor elke Vlaamse secundaire school, richt Teach for Belgium zich op die manier op de 25% scholen met het grootste aandeel sociaaleconomisch kwetsbare jongeren in hun leerlingenpopulatie.

De school is bereid om gedurende minstens 2 schooljaren een leerkracht aan te werven die door Teach for Belgium ondersteund wordt, ook al heeft hij/zij (nog) niet de vereiste bekwaamheidsbewijzen. .

Meer dan 80% van de deelnemers aan het Teach for Belgium programma behaalt een bewijs pedagogische bekwaamheid aan het einde van het 2-jarige programma.

Sinds 2013

Sinds 2013 hebben 152 scholen samengewerkt met Teach for Belgium

Deze scholen bestaan uit alle koepels binnen de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap. We zijn vooral actief in Brussel, Antwerpen en Mechelen, maar werken ook samen met andere scholen over het hele Belgische grondgebied.

Ontdek een aantal van onze partnerscholen

Meer weten?

Bijkomende informatie

Ik wil meer weten over het programma van Teach for Belgium.

Schoolbrochure

Ik wil meer details over de inhoud van het vormings- en ondersteuningsprogramma

Ik maak kennis met deelnemers en projecten via getuigenissen op de blog.