Teach for Belgium steunen

Samen gaan we voor positieve maatschappelijke impact! Vind jij net als wij dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, recht hebben op kwalitatief onderwijs? 

Dat het onaanvaardbaar is dat het succes van leerlingen vaak nog steeds afhangt van hun socio-economische achtergrond? 

Dat we moeten investeren in het onderwijs van onze toekomstige generaties om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden?  

Wij hebben jouw hulp nodig om onze missie te kunnen waarmaken

Ontdek hier de verschillende manieren om bij te dragen aan kwaliteitsvol onderwijs en betere slaagkansen voor alle leerlingen.

Giften

Help ons in de strijd tegen onderwijsongelijkheid en doe een gift (fiscaal aftrekbaar) of organiseer een inzamelactie.  

Teach for Belgium opnemen in je testament of overlijdensbericht

Veranker je waarden door ons op te nemen in je testament of donaties in te zamelen in aandenken aan een naaste.  

Partner worden

Vertegenwoordig je een bedrijf of stichting ? Steun dan onze missie door partner te worden  

Tijd schenken

Jouw tijd en expertise zijn veel waard in de strijd tegen de onderwijsongelijkheid. Door als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan kan jij een verschil maken. 

Bedankt aan al onze financiële partners!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht in te vullen
NL