Teach for Belgium aan de slag met het mentorprogramma NEST

Dit schooljaar ging Teach for Belgium aan de slag met het mentorprogramma NEST!  NEST staat voor Novice Educator Support and Training en is een Erasmus+ onderzoeksproject waarbij Spanje Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk, Duitsland en België de handen in elkaar slaan voor sterke aanvangsbegeleiding van startende leraren in scholen met een groot aantal sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen. Teach for Belgium rolt het project in België uit, aan de Nederlandstalige kant gebeurt dit in samenwerking met Onderwijscentrum Brussel, aan de Franstalige kant met de verschillende onderwijsnetten van de Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Het onderzoek focust zich op het begeleiden en behouden van startende leerkrachten d.m.v kwalitatieve aanvangsbegeleiding en heeft twee luiken. Enerzijds werkten de landen een mentorcursus uit die specifiek inzet op coachingsvaardigheden: aanvangsbegeleiders leren hun eigen rol als mentor beter begrijpen, ontwikkelen hun zelfreflectie, bouwen een vertrouwensband op met hun mentees en zetten hen aan tot actie en ontwikkeling.  Elk land “contextualiseerde” deze cursus en spitste de inhoud toe op de realiteit en de noden van het eigen doelpubliek. Gedurende twee jaar worden de aanvangsbegeleiders die intekenden voor dit luik – zij vormen de zogenaamde interventiegroep – begeleid op drie sporen: live groepstraining, online lesinhouden en individuele coachingsmomenten. Op hun beurt gaan zij met de nieuw verworven kennis aan de slag in hun school en kunnen de starters krachtige ondersteuning bieden in hun nieuwe uitdaging.

In oktober en november gingen de eerste groepstrainingen voor zowel de Nederlandstalige als Franstalige mentoren van start. In totaal nemen ongeveer 50 mentoren deel (15 Vlaamse Gemeenschap, 45 Franstalige gemeenschap). Zij zullen gezamenlijk een 300 leerkrachten kunnen bekrachtigen.

Anderzijds werken we samen met scholen die fungeren als controlegroep. Zij volgen geen training, maar aanvangsbegeleiders en starters nemen deel aan bevragingen over het huidige aanvangsbeleid van de school en zijn een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Enkel zo kunnen wij het effect van een speciaal ontworpen en uniforme mentorcursus vergelijken met het effect van de verschillende reeds bestaande aanvangsbegeleidingsinitiatieven binnen het onderwijs. De aanvangsbegeleiders en starters die mee instapten worden aangezet om te reflecteren over hun mentorpraktijken en maken tegelijkertijd deel uit van de grote NEST-mentorgemeenschap. Na het afronden van het onderzoek, juli 2023, wordt de mentortraining ook aan hen ter beschikking gesteld. Heb je als school interesse om deel te nemen aan de controlegroep? Graag! Neem contact op met danielle.vandewerken@teachforbelgium.be

Met het NEST-project hopen we collectief in te kunnen zetten op sterke aanvangsbegeleiding, lerende en stabiele schoolteams en excellente onderwijskwaliteit in de grootstad. Op termijn beoogt het onderzoek beleidsmakers en onderwijsinstellingen binnen Europa bewuster te maken van de nood aan uniforme en systematische ondersteuning van startende leerkrachten.

“Ik ben mentor omdat ik graag met mensen werk en ze graag sterker maak, dit doe ik door gesprekken, observaties, intervisies en informele momenten. Hiermee wil ik bereiken dat nieuwe / startende leerkrachten zich ondersteund en veilig voelen om zich te kunnen ontplooien. Ik hoop via NEST mijn netwerk met andere mentoren uit te breiden en via intervisie ervaringen en tools uit te wisselen” – Sebastiaan, mentor Koninklijk Atheneum Antwerpen en deelnemer mentortraining NEST

Vond je dit artikel leuk? Deel het met je netwerk!

Lees ook...

Laat je inspireren!

In Vlaanderen en Brussel zijn verschillende onderwijsactoren aan de slag rond het thema diversiteit en inclusie en meer bepaald hoe we als schoolteams en lerarenopleidingen

Lees meer »

Inschrijven voor onze newsletter

* indicates required
NL
This site is registered on wpml.org as a development site.